Saat’in Anlamı / Tanımı

Saatin Tanımı Bir Dakikası 60 saniye, bütünü 60 Dakika olan, 24 Saati toplam bir güne denk gelen ve bir haftada 168 saat durmadan dönen, zamanı gösteren Alet / aksesuara “saat” denmektedir.

Saat, kimi zaman zamanı göstermeye yarayan bir motor, kimi zaman şık bir takıdır. Güneş saati, kum saati, kol saati, duvar saati gibi çok farklı saatler bulunmaktadır. Hayatımız zaman dilimlerine göre ayarlanmış olup, bunun için dünya bile dilim dilim edilip meridyenlere ayrılmıştır. Bir gün, her saati 60 Dakikadan ve her Dakikanın 60 saniyesinden oluştuğu 24 Saatten meydana gelmektedir. Her yeni gün gece yarısı 00:00’da başlar. 24 saatte yani 23:59:59’da biter. Her gün 1 saati 60 dakikadan 1440 dakika ve her dakika 60 saniyeden 86400 saniye eder. Her saniye ise kendi ondalıklarına ayrılır. Saniye, Systeme International d’Unites’ın bir birimidir. İlk önce 1 güneş gününün 86400 de biri olarak kabul edilmiştir. Söz konusu tarif, yerkabuğu seviyesi ya da aysberglerin parçalarına göre bazı küçük düzensizliklere yol açması, dünyanın hız seviyesi farkları yaratması nedeniyle sorgulanmıştır. Zaman, modern teknoloji ile atomik bir işlemci gibi ölçülmektedir. Bu şekilde standart metre de yeniden atomik saatin kullanılması tarif edilmiş olup 1983 yılından beri, feet havasız bir tüp içerisindeki ışığın kat ettiği mesafe olarak 1/299.792.458 saniyedir. Eşitlenmiş Evren Zamanı (UTC), Uluslararası Atomik Saat (IAT) dünyanın bütün köşelerindeki 150 adet Atomik Saat makinesi tarafından alınan ortalama değer demektir.

eski-tarihte-saatler

Bu saatler yılda 2 saniyeden fazla hata yapmamaktadır. Böyle küçük dalgalanmalı farklar (muhtelif dünya köşelerindeki saatler) pratik bir zaman skalasının takdimi olup, UTC nerede olursa olsun IAT’nin 1 saniyesi UTC’nin 1 saniyesidir. Bu zaman hesabının 30 Haziran ve 31 Aralık’ta 1 saniye eklenerek veya çıkarılarak Astronomik Saate uydurulması gerekmektedir. UTC, 0 meridyen referans olarak alınmakta (GREENWICH), GMT çok fazla kullanılmamaktadır. Uluslararası anlaşma 1972 yılında İsviçre’de imzalanmıştır.

Günümüzde saatler dijital (sayısal) veya analog göstergeli olarak bulunabilir.

İnsanlara Taş devrinde zamanı ölçecek bir aracı gerekirdi. Sabahleyin belirli bir anda kalkınması, hayvanların muayyen zamanlarda beslenmesi, ürünlerin belirli zamanlarda pazarlara götürülmesi gerekliydi. İlk saatler, bir gölge düşüren ve gölgenin adı verilen uzunluğuna kısalığına göre zamanı gösteren basit ” Güneş Saatleri”dir. Başlangıçta bu ürünler birer uzun sütundu, bu sütunların üzerine ya da çevresine işaretler konulmaya başlandı.

Güneş saatleri, özellikle kış aylarında faydasız duruma geldiği için “Su saati” icat edildi. Hatta, geceleri de zamanı gösterdiğini anlatmak için bunlara “gece saati” adıda verildi. Çin’de, Mısır’da ve Mezopotamya’da 5000-4500 yıl hemen önce bu saatler kullanılıyordu. Çinliler bir kaptan ötekine akan ve biri boşalınca bir veya iki saatin geçtiğini göstermeye yarayan su Saatleri kullanmıştı. Yunanlılar ve Romalılar bu saatlerin daha gelişmiş biçimlerini yaptılar. Bu arada İskenderiye kentinde Yunanlı bir saatçi ilk defa bazı silindirler ve çarklar kullanarak kendi kendine işleyen ilk su saatini buldu. Bununla birlikte zamanı aralıklarla daha güzel öğrenmek ihtiyacı “kum saati” denilen araçların icadına yol açtı. Kum saati birbirini andıran iki kısımdan meydana geliyordu. Bu bölümler çok ince bir boğazla birbirine bağlandı. Üst kısma yerleştirilen kumlar bu boğazdan geçerek yarım saat içinde aşağıda toplandı. Üstteki kumların hepsi aşağıya dökülünce tam yarım saatin geçtiği anlaşılıyordu. Zamanla camın üzerine çizgiler konularak dakikalar da gösterilmeye başlandı. Bu ürünler geçtiğimiz yüzyılın başlarına kadar gemilerde kullanılırdı. Su ve kum saatleri işaretli mumlar da zamanı göstermeye yarayan aygıtlardır. Nitekim uzun bir mum üzerinde saatleri göstermeye yarayan işaretler yer alır, mum eridikçe saatlerin ilerlediği anlaşılırdı. Kilise çanları orta çağlarda zamanı belirlemekte önemli rol oynardı.

Haçlı seferlerinin ardından, Avrupa’da uyguladılar. Batıda rakkaslı saati 1.000 yılında Papa İkinci Silvestr yaptı. İlk rakkaslı saatlerin çarkları ve kadranları kocamandır. Bunlar zamanla gelişti. Galilo, bir ipe bağlı ağırlıkların yani sarkaçların büyüklüğü ne olursa olsun, ip uzunluğu aynı ise aynı süre içerisinde sallantılarını tamamladıklarını icat etti.

Saat Tipleri – Saat çeşitleri

1. Atom Saati

2. Elektronik saat

3. Su saati

4. Kum saati

5. Güneş saati

6. Sarkaçlı saat

7. Zemberekli saat

8. Kronometre

9. Köstekli saat

10. Mekanik saat

11. Ateş Saati

12. Mum Saati

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir